Jag är framtiden - Affirmationer


Välkommen till framtiden.

En framtid där vi mår bra inifrån och ut.

 

 

Jag är kärlek. Jag är viktig. Jag är bra som jag är.

Vad vi säger och tänker om oss själva har en enorm inverkan på våra

känslor, våra beteenden och hur vi ser på världen runt omkring oss.

 

Med den här boken vill vi hjälpa barn att i tidig ålder bli medvetna om

och förstå sitt egenvärde. Vi vill lära dem att ord skapar tankar hos dem,

och att tankarna sedan formar deras känslovärld. Att de själva kan

påverka hur de mår, hur de ser på sig själva och sin omvärld.

 

Våra tankar och känslor påverkar inte bara vår självkänsla och självbild,

de ligger också till grund för de resurser vi har med oss för att möta vår framtid.

  

Jag är framtiden är en bokserie. Del 1 riktar sig till barnets inre välmående.

 

Sorry, there are no products in this collection.

x